Impressum

Prva stambena štedionica d.d.

Samoborska cesta 145  
10090 Zagreb

 Telefon             0800 81 81                                                                 
 Telefax 01 6065 120
 E-pošta

prva.stambena@unicreditgroup.zaba.hr